Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 399.720 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2051727.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 637.983 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2038140.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ», πρ/σμού 431.128 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.0. Τηλ. 27520-97808.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ», πρ/σμού 307.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2382350812.

 

735 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 303 ΠΕΒ», πρ/σμού 188.984 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2410-993473.

 

732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 216 ΚΙΧΝΕ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», πρ/σμού 400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25410-34516.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗΝ ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ», πρ/σμού 287.140 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 210-9008819.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Υ.Τ/Μ.Τ. ΔΕΔΔΗΕ ΚΡΗΤΗΣ», πρ/σμού 151.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5292613.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», πρ/σμού 208.992 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2674032529.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργο «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΙΕΟΥ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ», πρ/σμού 800.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22810-82410.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΦΑΚΗ, ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ», πρ/σμού 307.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2382350812.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 637.983 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2038140.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΕΩΝ

Έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ», πρ/σμού 431.128 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 27520-97808.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ-ΠΕΔΙΝΟΥ», πρ/σμού 667.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργο «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΙΕΟΥ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ», πρ/σμού 800.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22810-82410.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΦΑΚΗ, ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ», πρ/σμού 307.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2382350812.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 637.983 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2038140.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΕΩΝ

Έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ», πρ/σμού 431.128 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 27520-97808.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΙΜΠΡΟΘ-ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», πρ/σμού 1.200.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28213-41717.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», πρ/σμού 2.346.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 24213-52461.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με προϋπολογισμό διακόσιες έντεκα  χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ (211.503 €)  με το Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες  κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία εργασιών  ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 167.855,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2.      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Φοιτητικών κατοικιών 2ος όροφος γραφείο 6, ΤΚ 45110, Ιωάννινα μέχρι τις 16-10-2014 αντί του ποσού των 15 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651005366, FAX 2651005393, αρμόδια υπάλληλος κ. Ειρήνη Τσουκάλη.

3.      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/10/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν3669/08.

4.      Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή ανώτερη τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.

β.   Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων

5.      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.440 € με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι 21/5/2015. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

6.      Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
κωδικός 2014ΣΕ54600071    . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7.      Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη  Σύγκλητο του Παν/μίου Ιωαννίνων.

 

 

Ιωάννινα,   29/09/2014

Ο Πρύτανης


Γεώργιος Δ. Καψάλης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΤΠΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 11.000 ευρώ. Λήξη προσοφρών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-1500116.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΛΘ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΙSPS ΠΑΡΑΤΑΣΗ». Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.30.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ», πρ/σμού 512.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ», πρ/σμού 282.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ-ΠΕΔΙΝΟΥ», πρ/σμού 667.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΛΗΣ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2», πρ/σμού 349.802 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Έργο «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», πρ/σμού 632.167 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 28210-22308.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΗΘΥΑ)», πρ/σμού 1.217.700 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 210-5381118.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Έργο «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», πρ/σμού 632.167 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Οκτωβρίου 2104 και ώρα 14.00. Τηλ./ 28210-22308.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΗΘΥΑ)», πρ/σμού 1.217.700 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 210-5381118.

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΤΥ», πρ/σμού 11.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-1500116.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΛΘ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΠΑΡΑΤΑΣΗ». Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.30.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ», πρ/σμού  512.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΑΤΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ», πρ/σμού 282.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ-ΠΕΔΙΝΟΥ», πρ/σμού 667.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΤΠΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 11.000 ευρώ. Λήξη προσοφρών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-1500116.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΛΘ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΙSPS ΠΑΡΑΤΑΣΗ». Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.30.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ», πρ/σμού 512.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ», πρ/σμού 282.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ-ΠΕΔΙΝΟΥ», πρ/σμού 667.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 60.949 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 23920-20850.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 26810-50030.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», πρ/σμού 136.282 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2004515.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΜΕ Ο  ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 60.949 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 23920-20850.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 26810-50030.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», πρ/σμού 1.142.389 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-5245828.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013», πρ/σμού 100.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2813-410277.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ», πρ/σμού 229.019 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2271351610.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ», πρ/σμού 573.711 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2271351715.

 

2Ο ΚΕΠ ΚΟΡΥΦΗ ΡΑΝΤΑΡ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 2ΟΥ ΚΕΠ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», πρ/σμού 480.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-2425040.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ», πρ/σμού 1.450.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-9094153.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 6,3 ΚV ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2», πρ/σμού 230.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 210-3323766.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 6 ΚV ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2», πρ/σμού 155.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ», πρ/σμού 1.250.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2241363163.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», πρ/σμού 176.632 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 27570-22807.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 60.949 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 23920-20850.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 26810-50030.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΟΝΠ ΣΤΟ ΛΚΔΜ», πρ/σμού 950.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5109457.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ», πρ/σμού 17.296.260 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00.

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ», πρ/σμού 171.921 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 231888553.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ», πρ/σμού 1.473.967 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-6032905.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Υ/Β Τ. 214 ΣΤΗΝ Π.Δ. Ν2 ΤΟΥ Ν.Σ.», πρ/σμού 572.129 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 09.30. Τηλ. 210-6551492.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΧΙΛΗΣ», πρ/σμού 360.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25513558322551355832.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 6,3 ΚV ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2», πρ/σμού 230.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 210-3323766.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 6ΚV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2», πρ/σμού 155.00 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323823.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΥΡΑΝΙΤΣΗΣ 5 ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ», πρ/σμού 53.900 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 24213524612421352461.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», πρ/σμού 330.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-4278120.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΧΙΛΗΣ», πρ/σμού 360.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25513558322551355832.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ», πρ/σμού 1.473.967 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-6032905.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΝ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1», πρ/σμού 46.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3323766.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΑΡ/ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», πρ/σμού 1.800.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3313461.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 200.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22213-55185.

 

2Ο ΚΕΠ ΚΟΡΥΦΗ ΡΑΝΤΑΡ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 2ΟΥ ΚΕΠ», πρ/σμού 480.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-2425040.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΛΟΠΕΣ-ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 300.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2313-331173.

 

ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Έργο «ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,90ΜW», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 24640-31340.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ», πρ/σμού 1.300.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 26 Αυγούστου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3313461.

 

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», πρ/σμού 196.800 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Αυγούστου 2014 και ώρα 10.30. Τηλ. 27910-25400.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», πρ/σμού 1.800.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3313461.

 

2Ο ΚΕΠ ΚΟΡΥΦΗ ΡΑΝΤΑΡ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 2ΟΥ ΚΕΠ», πρ/σμού 480.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-2425040.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 200.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22213-55185.

 

ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Έργο «ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,90 ΜW», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 24640-31340.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΕΦΡΑΣ—ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ, ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ», πρ/σμού 145.239 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΧ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΕΤΡΑ», πρ/σμού 29.500.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 3 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-8211972.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ», πρ/σμός 3.810.000 ευρώ. Λήξη προσφορών 26 Αυγούστου 2014 και ώρα 10.00 Πληροφορίες στο τηλ. 28213-41037.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ / ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΚΙ ΛΗΜΝΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Λ.Λ. ΚΟΝΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ», πρ/σμός 2.460.000 ευρώ. Λήξη προσφορών 26 Αυγούστου 2014 και ώρα 10.00 Πληροφορίες στο τηλ. 22540-20055.

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ», πρ/σμός 159.000 ευρώ. Λήξη προσφορών 26 Αυγούστου 2014 και ώρα 10.00 Πληροφορίες στο τηλ. 26653611032665361103.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. / ΔΥΠΠ

Έργο «ΑΝΑΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 6 Kv ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1», πρ/σμός 155.000 ευρώ. Λήξη προσφορών 29 Αυγούστου 2014 και ώρα 11.00 Πληροφορίες στο τηλ. 210-3323823.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΣΤΥΛΩΝ, ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΦΩΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LED», πρ/σμός 230.000 ευρώ. Λήξη προσφορών 28 Αυγούστου 2014 και ώρα 10.00 Πληροφορίες στο τηλ. 21057458262105745826.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», πρ/σμός 538.477 ευρώ. Λήξη προσφορών 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 Πληροφορίες στο τηλ. 210-5245828.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ», πρ/σμός 200.000 ευρώ. Λήξη προσφορών 16 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 Πληροφορίες στο τηλ. 213-2038140.

 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / ΔΥΠΜ

Έργο «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥΧ.Τ. 4Χ120», πρ/σμός 983.300 ευρώ. Λήξη προσφορών 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15.30 Πληροφορίες στο τηλ. 210-5210854.

 

Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Έργο «ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,90 MW, ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΛΑΦΙΣΤΑ Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», πρ/σμός 180.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Δεκτοί 1ης, τάξης και άνω για έργα Η/Μ. Πληροφορίες στο τηλ. 24640313402464031340 και Φαξ 2461031340.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate