Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΓΛΑΥΚΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ», πρ/σμού 3.700.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2108399711.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΤΜΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΗΙ ΜΕΓ/ΛΗΣ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2». Λήξη προσφορών στις 14 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 50ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 195ΟΥ-166ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 25ΟΥ-138ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», πρ/σμού 12.195 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3721528.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 51ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 34ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 93ΟΥ-95ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 45ΟΥ-73ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 76ΟΥ-138ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», πρ/σμού 18.124 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3721529.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 24ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 5ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 8ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 6ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», πρ/σμού 16.260 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3721529.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 106ΟΥ-166ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 25ΟΥ-138ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», πρ/σμού 12.195 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τη. 210-3721529.

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Σ.Ε.Φ.Α.Α.», πρ/σμού 151.450 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 09.30. Τηλ. 210-7275955.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΓΛΑΥΚΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ», πρ/σμού 3.700.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2108399711.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ε.Ο. 7 (ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΣ-ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ)», πρ/σμού 446.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 27523-60433.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΙΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΤΜΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2». Λήξη προσφορών στις 14 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ ΔΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ», πρ/σμού 700.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 210 3313461.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ», πρ/σμού 519.675 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 09.30. Τηλ. 210-7257957.

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Σ.Ε.Φ.Α.Α.», πρ/σμού 151.450 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 09.30. Τηλ. 210-7275955.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ε.Ο. 7 (ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΣ-ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ)», πρ/σμού 446.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 27523-60433.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΤΙΜΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ Α ΣΤΜΠΛΗΡΩΜΑ 2». Λήξη προσφορών στις 14 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ ΔΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ», πρσμού 700.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2103313461.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ», πρ/σμού 519.675 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 09.30. Τηλ. 210-7257957.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 195ΟΥ-166ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 25ΟΥ-138ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», πρ/σμού 12.195 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3721528.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 51ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 34ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 93ΟΥ-95ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 45ΟΥ-73ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 76ΟΥ-138ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», πρ/σμού 18.124 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3721529.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 24ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 5ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 8ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 6ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», πρ/σμού 16.260 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3721529.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 106ΟΥ-166ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 25ΟΥ-138ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» πρ/σμού 12.195 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3721529.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΔΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ», πρ/σμού 150.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2431351571.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έργο «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», πρ/σμού 138.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2551350806.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ», πρ/σμού 400.726 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2382350812.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», πρ/σμού 1.980.385 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 3 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2551350806.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ», πρ/σμού 318.846 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 26710-22725.

 

ΔΗΜΣΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Έργο «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ-ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ», πρ/σμού 134.146 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 26710-22725.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ε.Ο. 7 (ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΣ-ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ)», πρ/σμού 446.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 27523-60433.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έργο «ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΜΠΑΡΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», πρ/σμού 445.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 24610-52685.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΑΣΟΥ», πρ/σμού 2.130.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2531353923.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΕΧΙΕΗΡΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΥ», πρ/σμού 144.800 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 28 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14.00. Τηλ. 210-9008809.

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΑΠΜ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΤΤΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 ΚV, ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 7.200.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5192802.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ», πρ/σμού 61.862 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2751360086.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΩΙΣΣΑΣ», πρ/σμού 519.308 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2352350157.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ», πρ/σμού 221.322 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ», πρ/σμού 150.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25213 50652.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Έργο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ», πρ/σμού 350.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 264560528.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Α ΚΑΙ Β ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΚΡΗΝΙΔΩΝ», πρ/σμού 205.796 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα (;). Τηλ. 2513 500150.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΩΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ», πρ/σμού 24.255 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11.00.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έργο «ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΜΠΑΡΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», πρ/σμού 445.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2461052685.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΑΣΙΟΥ», πρ/σμού 2.130.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 231353923.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΥ», πρ/σμού 114.800 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 28 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14.00. Τηλ. 210-9008809.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΤΜΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ», πρ/σμού 241.880 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα (;). Τηλ. 210-3323823.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», πρ/σμού 1.680.350 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 09.30. Τηλ. 2313 318471.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 700 ΥΕΣΠΙΕΩΝ», πρ/σμού 248.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22683-50214.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Μ/Σ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», πρ/σμού 76.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3323766.

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ», πρ/σμού 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5192625.

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», πρ/σμού 549.889 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2000115.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ», πρ/σμού 300.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-2143409.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΑΚ», πρ/σμού 358.859 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-6503234.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΖΩΝΙΑΝΙΩΝ», πρ/σμού 125.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28343-40352.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έργο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΑΞΟΥ», πρ/σμού 90.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28343-40352.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 6.096 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 28210-22306.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ», πρ/σμού 5.132 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 28210-22306.

 

ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», πρ/σμού 109.470 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 2610-366231.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΧΟΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ», πρ/σμού 116.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28953-40164.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», πρ/σμού 8.000.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. τηλ. 2132065313.

 

731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 401 ΓΝΣΑ», πρ/σμού 949.312 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210 7496294.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έργο «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ», πρ/σμού 440.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09.30. Τηλ. 2251350557.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-2143346.

 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΙΖΟΥ 2 ΚΑΙ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 111», πρ/σμού 100.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3253986.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝ. ΛΕΒΑΝΤΕ ΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ», πρ/σμού 193.720 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2241364610.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», πρ/σμού 302.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2410-687177.

 

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.

Έργο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ», πρ/σμού 1.565.321 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28210-91888.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Έργο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ», πρ/σμού 350.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2645360537.

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», πρ/σμού 167.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25410-22332.

 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΨΝΑ)

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 5  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Α1,Α2,Β1,Γ1,Δ1) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19-ΑΘΗΝΑ», πρ/σμού 25.372 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15.00. Τηλ. 2132054114.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 6KV/1200KW», πρ/σμού 13.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚ=ΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», πρ/σμού 245.046 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», πρ/σμού 233.495 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22620-22621.

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», πρ/σμού 422.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25410-22332.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΤΜΟΜΟΝΑΔΩΝ ΝΟ 2 & ΝΟ 3», πρ/σμού 76.800 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ», πρ/σμού 27.381 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2313318467.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ», πρ/σμού 6000.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 27570-22807.

 

731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ», πρ/σμού 998.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210 7496294.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Έργο «ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ/ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», πρ/σμού 1.700.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα (;). Τηλ. 210-6501200.

 

731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 180ΜΚΒ», πρ/σμού 400.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός στις 16-12-2014 και ώρα 10.00. Πληροφορίες στο τηλ. 210-7496994.

 

Γ.Ν. Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Διαγωνισμός για την «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ», πρ/σμού 36.900 ευρώ με τον ΦΠΑ. Λήξη προσφορών στις 26 Νοεμβρίου 2104 και ώρα 11.30-12.00. Τηλ. 213 2041633 και φάξ 213 2041838.

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ-ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», πρ/σμού 173.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28953-40165.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ», πρ/σμού 120.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2813-400650.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έργο «ΚΑΟΙΚΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ», πρ/σμού 210.000 ΕΥΡΏ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 26953-60376.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΟΛΟΥ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ FORACS OTO ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΗΤΗΣ», πρ/σμού 745.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-6551492.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», πρ/σμού 230.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 23513561192.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Έργο «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΝΥΒΡΙΤΟΥ», πρ/σμού 70.334 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28923-40317.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-2143346.

 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΙΖΟΥ 2 ΚΑΙ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 111», πρ/σμού 100.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3253986.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΞΕΝ. ΛΕΒΑΝΤΕ ΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ», πρ/σμού 193.720 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2241364610.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», πρ/σμού 302.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2410-687177.

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Έργο «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», πρ/σμού 90.388 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-7728189.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΘΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 199.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2444350141.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», πρ/σμού 211.503 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2651005366.

 

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ  ΑΡΚΑΔΙΟΥ», πρ/σμού 147.600 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22730-27777.

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Έργο «15Ο & 30Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/ΜΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», πρ/σμού 2.640.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5272445.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Έργο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ», πρ/σμού 369.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 27233-60249.

 

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 303 ΠΕΒ», πρ/σμού 188.984 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2410-993473.

 

732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 216 ΚΙΧΝΕ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», πρ/σμού 400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25410-34516.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΣΤΟ ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ», πρ/σμού 287.140 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 210-9008819.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Υ.Τ./Μ.Τ. ΔΕΔΔΗΕ ΚΡΗΤΗΣ», πρ/σμού 151.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5292613.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ», πρ/σμού 5.781.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 09.30. Τηλ. 210-8080476.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», πρ/σμού 394.761 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα  10.00. Τηλ. 2491350137.

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ», πρ/σμού 252.827 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09.30. Τηλ. 210-7275990.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Έργο «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», πρ/σμού 2.312.400 ευρώ.  Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2312050518.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», πρ/σμού 858.856 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2132030156.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)

Έργο «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», πρ/σμού 677.258 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2385024555.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», πρ/σμού 1.762.391 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-7669596.

 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΨΥΧΡΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», πρ/σμού 168.004 υερώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2844340146.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», πρ/σμού 394.761 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2491350137.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ ΚΑΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», πρ/σμού 233.475 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22620-22621.

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ», πρ/σμού 252.827 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09.30. Τηλ. 210-7275990.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ», πρ/σμού 250.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2531353943.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ», πρ/σμού 760.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 213121641.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ», πρ/σμού 7.200.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 211316041.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ», πρ/σμού 108.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22823-60224.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚ=ΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ», πρ/σμού 216.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22823-60224.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΛΘ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ Γ/Γ ΝΟ 3 ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Γ/Γ Ν0 3 ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ». Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2310-593325.

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 399.720 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2051727.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 637.983 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2038140.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ», πρ/σμού 431.128 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.0. Τηλ. 27520-97808.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ», πρ/σμού 307.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2382350812.

 

735 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 303 ΠΕΒ», πρ/σμού 188.984 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2410-993473.

 

732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 216 ΚΙΧΝΕ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», πρ/σμού 400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25410-34516.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗΝ ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ», πρ/σμού 287.140 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 210-9008819.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Υ.Τ/Μ.Τ. ΔΕΔΔΗΕ ΚΡΗΤΗΣ», πρ/σμού 151.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5292613.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», πρ/σμού 208.992 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2674032529.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργο «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΙΕΟΥ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ», πρ/σμού 800.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22810-82410.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΦΑΚΗ, ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ», πρ/σμού 307.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2382350812.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 637.983 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2038140.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΕΩΝ

Έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ», πρ/σμού 431.128 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 27520-97808.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ-ΠΕΔΙΝΟΥ», πρ/σμού 667.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργο «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΙΕΟΥ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ», πρ/σμού 800.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22810-82410.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΦΑΚΗ, ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ», πρ/σμού 307.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2382350812.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 637.983 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2038140.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΕΩΝ

Έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ», πρ/σμού 431.128 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 27520-97808.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΙΜΠΡΟΘ-ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», πρ/σμού 1.200.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28213-41717.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», πρ/σμού 2.346.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 24213-52461.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με προϋπολογισμό διακόσιες έντεκα  χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ (211.503 €)  με το Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες  κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία εργασιών  ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 167.855,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2.      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Φοιτητικών κατοικιών 2ος όροφος γραφείο 6, ΤΚ 45110, Ιωάννινα μέχρι τις 16-10-2014 αντί του ποσού των 15 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651005366, FAX 2651005393, αρμόδια υπάλληλος κ. Ειρήνη Τσουκάλη.

3.      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/10/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν3669/08.

4.      Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή ανώτερη τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.

β.   Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων

5.      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.440 € με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι 21/5/2015. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

6.      Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
κωδικός 2014ΣΕ54600071    . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7.      Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη  Σύγκλητο του Παν/μίου Ιωαννίνων.

 

 

Ιωάννινα,   29/09/2014

Ο Πρύτανης


Γεώργιος Δ. Καψάλης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΤΠΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 11.000 ευρώ. Λήξη προσοφρών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-1500116.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΛΘ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΙSPS ΠΑΡΑΤΑΣΗ». Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.30.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ», πρ/σμού 512.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ», πρ/σμού 282.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ-ΠΕΔΙΝΟΥ», πρ/σμού 667.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΛΗΣ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2», πρ/σμού 349.802 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Έργο «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», πρ/σμού 632.167 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 28210-22308.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΗΘΥΑ)», πρ/σμού 1.217.700 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 210-5381118.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Έργο «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», πρ/σμού 632.167 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Οκτωβρίου 2104 και ώρα 14.00. Τηλ./ 28210-22308.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΗΘΥΑ)», πρ/σμού 1.217.700 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 210-5381118.

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΤΥ», πρ/σμού 11.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-1500116.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΛΘ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΠΑΡΑΤΑΣΗ». Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.30.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ», πρ/σμού  512.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΑΤΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ», πρ/σμού 282.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ-ΠΕΔΙΝΟΥ», πρ/σμού 667.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΤΠΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 11.000 ευρώ. Λήξη προσοφρών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-1500116.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΛΘ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΙSPS ΠΑΡΑΤΑΣΗ». Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.30.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ», πρ/σμού 512.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ», πρ/σμού 282.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ-ΠΕΔΙΝΟΥ», πρ/σμού 667.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate