Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 700 ΥΕΣΠΙΕΩΝ», πρ/σμού 248.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22683-50214.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Μ/Σ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», πρ/σμού 76.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3323766.

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ», πρ/σμού 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5192625.

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», πρ/σμού 549.889 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2000115.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ», πρ/σμού 300.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-2143409.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΑΚ», πρ/σμού 358.859 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-6503234.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΖΩΝΙΑΝΙΩΝ», πρ/σμού 125.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28343-40352.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έργο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΑΞΟΥ», πρ/σμού 90.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28343-40352.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 6.096 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 28210-22306.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ», πρ/σμού 5.132 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 28210-22306.

 

ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», πρ/σμού 109.470 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 2610-366231.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΧΟΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ», πρ/σμού 116.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28953-40164.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», πρ/σμού 8.000.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. τηλ. 2132065313.

 

731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 401 ΓΝΣΑ», πρ/σμού 949.312 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210 7496294.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έργο «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ», πρ/σμού 440.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09.30. Τηλ. 2251350557.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-2143346.

 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΙΖΟΥ 2 ΚΑΙ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 111», πρ/σμού 100.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3253986.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝ. ΛΕΒΑΝΤΕ ΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ», πρ/σμού 193.720 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2241364610.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», πρ/σμού 302.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2410-687177.

 

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.

Έργο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ», πρ/σμού 1.565.321 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28210-91888.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Έργο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ», πρ/σμού 350.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2645360537.

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», πρ/σμού 167.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25410-22332.

 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΨΝΑ)

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 5  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Α1,Α2,Β1,Γ1,Δ1) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19-ΑΘΗΝΑ», πρ/σμού 25.372 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15.00. Τηλ. 2132054114.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 6KV/1200KW», πρ/σμού 13.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚ=ΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», πρ/σμού 245.046 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», πρ/σμού 233.495 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22620-22621.

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», πρ/σμού 422.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25410-22332.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΤΜΟΜΟΝΑΔΩΝ ΝΟ 2 & ΝΟ 3», πρ/σμού 76.800 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ», πρ/σμού 27.381 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2313318467.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ», πρ/σμού 6000.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 27570-22807.

 

731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ», πρ/σμού 998.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210 7496294.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Έργο «ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ/ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», πρ/σμού 1.700.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα (;). Τηλ. 210-6501200.

 

731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 180ΜΚΒ», πρ/σμού 400.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός στις 16-12-2014 και ώρα 10.00. Πληροφορίες στο τηλ. 210-7496994.

 

Γ.Ν. Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Διαγωνισμός για την «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ», πρ/σμού 36.900 ευρώ με τον ΦΠΑ. Λήξη προσφορών στις 26 Νοεμβρίου 2104 και ώρα 11.30-12.00. Τηλ. 213 2041633 και φάξ 213 2041838.

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ-ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», πρ/σμού 173.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28953-40165.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ», πρ/σμού 120.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2813-400650.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έργο «ΚΑΟΙΚΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ», πρ/σμού 210.000 ΕΥΡΏ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 26953-60376.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΟΛΟΥ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ FORACS OTO ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΗΤΗΣ», πρ/σμού 745.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-6551492.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», πρ/σμού 230.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 23513561192.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Έργο «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΝΥΒΡΙΤΟΥ», πρ/σμού 70.334 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28923-40317.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-2143346.

 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΙΖΟΥ 2 ΚΑΙ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 111», πρ/σμού 100.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3253986.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΞΕΝ. ΛΕΒΑΝΤΕ ΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ», πρ/σμού 193.720 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2241364610.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», πρ/σμού 302.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2410-687177.

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Έργο «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», πρ/σμού 90.388 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-7728189.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΘΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 199.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2444350141.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», πρ/σμού 211.503 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2651005366.

 

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ  ΑΡΚΑΔΙΟΥ», πρ/σμού 147.600 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22730-27777.

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Έργο «15Ο & 30Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/ΜΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», πρ/σμού 2.640.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5272445.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Έργο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ», πρ/σμού 369.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 27233-60249.

 

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 303 ΠΕΒ», πρ/σμού 188.984 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2410-993473.

 

732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 216 ΚΙΧΝΕ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», πρ/σμού 400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25410-34516.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΣΤΟ ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ», πρ/σμού 287.140 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 210-9008819.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Υ.Τ./Μ.Τ. ΔΕΔΔΗΕ ΚΡΗΤΗΣ», πρ/σμού 151.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5292613.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ», πρ/σμού 5.781.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 09.30. Τηλ. 210-8080476.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», πρ/σμού 394.761 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα  10.00. Τηλ. 2491350137.

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ», πρ/σμού 252.827 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09.30. Τηλ. 210-7275990.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Έργο «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», πρ/σμού 2.312.400 ευρώ.  Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2312050518.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», πρ/σμού 858.856 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2132030156.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)

Έργο «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», πρ/σμού 677.258 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2385024555.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», πρ/σμού 1.762.391 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-7669596.

 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΨΥΧΡΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», πρ/σμού 168.004 υερώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2844340146.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», πρ/σμού 394.761 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2491350137.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ ΚΑΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», πρ/σμού 233.475 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22620-22621.

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ», πρ/σμού 252.827 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09.30. Τηλ. 210-7275990.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ», πρ/σμού 250.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2531353943.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ», πρ/σμού 760.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 213121641.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ», πρ/σμού 7.200.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 211316041.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ», πρ/σμού 108.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22823-60224.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚ=ΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ», πρ/σμού 216.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22823-60224.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΛΘ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ Γ/Γ ΝΟ 3 ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Γ/Γ Ν0 3 ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ». Λήξη προσφορών στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2310-593325.

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 399.720 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2051727.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 637.983 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2038140.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ», πρ/σμού 431.128 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.0. Τηλ. 27520-97808.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ», πρ/σμού 307.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2382350812.

 

735 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 303 ΠΕΒ», πρ/σμού 188.984 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2410-993473.

 

732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 216 ΚΙΧΝΕ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», πρ/σμού 400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25410-34516.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗΝ ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ», πρ/σμού 287.140 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 210-9008819.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Υ.Τ/Μ.Τ. ΔΕΔΔΗΕ ΚΡΗΤΗΣ», πρ/σμού 151.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5292613.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», πρ/σμού 208.992 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2674032529.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργο «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΙΕΟΥ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ», πρ/σμού 800.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22810-82410.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΦΑΚΗ, ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ», πρ/σμού 307.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2382350812.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 637.983 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2038140.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΕΩΝ

Έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ», πρ/σμού 431.128 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 27520-97808.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ-ΠΕΔΙΝΟΥ», πρ/σμού 667.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργο «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΙΕΟΥ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ», πρ/σμού 800.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22810-82410.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΦΑΚΗ, ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ», πρ/σμού 307.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2382350812.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 637.983 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2038140.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΕΩΝ

Έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ», πρ/σμού 431.128 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 27520-97808.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΙΜΠΡΟΘ-ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», πρ/σμού 1.200.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 28213-41717.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», πρ/σμού 2.346.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 24213-52461.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με προϋπολογισμό διακόσιες έντεκα  χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ (211.503 €)  με το Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες  κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία εργασιών  ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 167.855,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2.      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Φοιτητικών κατοικιών 2ος όροφος γραφείο 6, ΤΚ 45110, Ιωάννινα μέχρι τις 16-10-2014 αντί του ποσού των 15 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651005366, FAX 2651005393, αρμόδια υπάλληλος κ. Ειρήνη Τσουκάλη.

3.      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/10/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν3669/08.

4.      Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή ανώτερη τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.

β.   Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων

5.      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.440 € με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι 21/5/2015. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

6.      Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
κωδικός 2014ΣΕ54600071    . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7.      Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη  Σύγκλητο του Παν/μίου Ιωαννίνων.

 

 

Ιωάννινα,   29/09/2014

Ο Πρύτανης


Γεώργιος Δ. Καψάλης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΤΠΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 11.000 ευρώ. Λήξη προσοφρών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-1500116.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΛΘ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΙSPS ΠΑΡΑΤΑΣΗ». Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.30.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ», πρ/σμού 512.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ», πρ/σμού 282.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ-ΠΕΔΙΝΟΥ», πρ/σμού 667.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΛΗΣ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2», πρ/σμού 349.802 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Έργο «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», πρ/σμού 632.167 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 28210-22308.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΗΘΥΑ)», πρ/σμού 1.217.700 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 210-5381118.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Έργο «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», πρ/σμού 632.167 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Οκτωβρίου 2104 και ώρα 14.00. Τηλ./ 28210-22308.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΗΘΥΑ)», πρ/σμού 1.217.700 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 210-5381118.

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΤΥ», πρ/σμού 11.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-1500116.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΛΘ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΠΑΡΑΤΑΣΗ». Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.30.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ», πρ/σμού  512.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΑΤΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ», πρ/σμού 282.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ-ΠΕΔΙΝΟΥ», πρ/σμού 667.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΤΠΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 11.000 ευρώ. Λήξη προσοφρών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-1500116.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΛΘ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΙSPS ΠΑΡΑΤΑΣΗ». Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.30.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ», πρ/σμού 512.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ», πρ/σμού 282.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΥΝΤΑΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ-ΠΕΔΙΝΟΥ», πρ/σμού 667.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2386350100.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 60.949 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 23920-20850.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 26810-50030.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», πρ/σμού 136.282 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2004515.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΜΕ Ο  ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 60.949 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 23920-20850.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 26810-50030.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», πρ/σμού 1.142.389 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-5245828.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013», πρ/σμού 100.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2813-410277.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Έργο «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ», πρ/σμού 229.019 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2271351610.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ», πρ/σμού 573.711 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2271351715.

 

2Ο ΚΕΠ ΚΟΡΥΦΗ ΡΑΝΤΑΡ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 2ΟΥ ΚΕΠ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», πρ/σμού 480.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-2425040.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ», πρ/σμού 1.450.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-9094153.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 6,3 ΚV ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2», πρ/σμού 230.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. Τηλ. 210-3323766.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 6 ΚV ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2», πρ/σμού 155.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ», πρ/σμού 1.250.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2241363163.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», πρ/σμού 176.632 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 27570-22807.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 60.949 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 23920-20850.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 26810-50030.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΟΝΠ ΣΤΟ ΛΚΔΜ», πρ/σμού 950.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5109457.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ», πρ/σμού 17.296.260 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00.

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ», πρ/σμού 171.921 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 231888553.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate